In Donati artem minorem

Record title 
In Donati artem minorem
DLL Work Reference 
Creator 
Seruius
Source Edition 
Grammatici Latini, IV. Probi Donati Seruii qui feruntur de Arte grammatica libri, ex recensione H. Keilii, Notarum Laterculi, ex recensione Th. Mommseni, Hildesheim 1961, 405-420 (reprografischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1864)
Repository Source 
digilibLT
Access Date 
2017-10-24
identifier 
DLT000602
rights 
Public Domain
DLL Identifier 
WP2834